Gwybodaeth Pwysig

Care & Repair in Powys aims to ensure the recruitment, development and retention of the best calibre of employees in order that it can fulfil the individual organisations’ objectives and to build the capacity to deliver an excellent customer experience. The aim is to be an employer of choice.

(Mwy o wybodaeth)

Rhestyr Swyddi Gwag

Yn Gofal a Thrwsio ym Mhowys, rydym yn dîm bach ymroddgar o staff sy’n credu’n angerddol yn yr hyn yr ydym yn ei wneud i helpu pobl hŷn.

(Mwy o wybodaeth)

Cyfle Cyfartal

Care & Repair in Powys values the diversity of individuals and will seek to ensure that the diversity in our society is reflected in its workforce and Board Members. Care & Repair in Powys believes that diversity adds value to our organisation and enables it to further meet the needs of the diverse individuals and communities it serves. 

(Mwy o wybodaeth)

Proses Recriwtio

Cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol a statudol, sut rydym yn recriwtio gweithwyr a sut yr ydym yn dewis yr ymgeisydd llwyddiannus.

(Mwy o wybodaeth)

Gwneud Cais Am Swydd

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i wneud cais am unrhyw un o’r swyddi a restrir ar ein tudalen swyddi gwag.

(Mwy o wybodaeth)