Cyfeiriad Post

Gofal a Thrwsio ym Mhowys
Ty Canol
Ffordd Croesawdy
Y Drenewydd
Powys
SY16 1AL

Manylion Cyswllt

Ffon:   01686 620760   neu   0300 111 3333
Ffacs:   01686 620779
E-bost:   enquiries@crpowys.co.uk

Oriau Agor Swyddfa

9:00 – 4:30
(Llun – Gwener)