Chwilio Am Wasanaethau Yn Eich Cymuned

Gallwch ddefnyddio’r offeryn chwilio am ddim cymunedol hwn yn rhad ac am ddim isod i ddod o hyd i sefydliadau sy’n darparu cymorth ymarferol a chymorth gyda bywyd bob dydd.

 

Cefndir Infoengine

Infoengine yw’r cyfeirlyfr ar gyfer gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru. Mae InfoEngine yn tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol ardderchog sy’n darparu gwybodaeth a chefnogaeth fel y gallwch wneud dewis gwybodus.

Darperir Infoengine gan Gefnogi Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.