Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn falch iawn o’i dîm o aelodau staff medrus, ymroddedig, diwyd a phroffesiynol.

Rheolwr Asiantaeth

 • Rachael Owen

Rheolwr Gwaith Achos a Gwasanaeth

 • Debbie Brooks

Gweithwyr Achos

 • Emma Davies (De Powys)
 • Tracy Jones (Gogledd Powys)

Gweithiwr Achos (Rheoli Gwell)

 • Pat Griffiths

Gweithiwr Achos (Mamwlad)

 • Amy Peter (Gogledd Powys)
 • Lesley Price (De Powys)

Uwch Swyddog Technegol

 • Phil Ellis

Swyddogion Technegol

 • Nigel Crowley
 • Francis Pitt
 • Mike Williams

Gweinyddwyr

 • Alison Jones
 • Andrew Humphreys

Swyddogion Man Addasiadau

 • Alan Cook
 • Kevin Jones
 • Mark Berriman