Cymerwch Ran a Gwneud Gwahaniaeth!

Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn darparu cyngor ac addasiadau ar gyfer pobl hŷn ac anabl, gan eu helpu i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Ein Bwrdd sy’n penderfynu cyfeiriad ein sefydliad, gan ein galluogi i wella cartrefi a newid bywydau pobl leol.

Rydym yn edrych am bobl ymroddedig i ymuno â ni. Byddwch yn:

  • Cwrdd â phobl newydd sy’n gweithio i wella bywydau pobl eraill;
  • Ein helpu i arwain ein hasiantaeth, gyda nifer o brosiectau cyffrous;
  • Bod yn rhan o rwydwaith o asiantaethau, gan helpu pobl ar draws Cymru;
  • Datblygu eich sgiliau a rhwydweithiau proffesiynol.

Gwerthfawrogwn gyfraniadau gan bobl gydag amrywiaeth o wybodaeth a phrofiad.

I gael mwy o wybodaeth ar sut y gallwch helpu, cysylltwch â’n Uwch Swyddog Llywodraethu, Elspeth Edwards, ar 0300 111 3030 neu e-bost post@barcud.cymru.

Sut I Wneud Cais

  1. Lawrlwythwch gopi o’n Pecyn Cais
  2. Lawrlwythwch gopi o’r Ffurflen Gais
  3. Cwblhewch a dychwelwch y Ffurflen Gais i’n Uwch Swyddog Llywodraethu, Elspeth Edwards drwy e-bost yn post@barcud.cymru neu drwy’r post yn y cyfeiriad isod:

Elspeth Edwards
Uwch Swyddog Llywodraethu
Barcud
Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7HH