Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn awyddus i ymestyn ei “Rhestr Contractwyr a Ffefrir”.

Er mwyn cael eu cynnwys ar y “Rhestr Contractwyr a Ffefrir” mae’n rhaid i gontractwyr:

  • Gadw at Delerau ac Amodau Cyffredinol Gofal a Thrwsio ar gyfer Contractwyr/ Crefftwyr/ Ymgynghorwyr (Lawrlwytho)
  • Cyflwyno copïau o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn flynyddol
  • Darparu manylion dau eirda gwahanol

I gael mwy o wybodaeth a phecyn cais cysylltwch â’r tîm cyllid ar 01686 620760 neu llanwch y ffurflen