Mae’r Gwasanaeth Cartrefi Iach yn cael ei ddarparu gan y gwasanaeth ymweld Gofal a Thrwsio ar gyfer pobl hŷn, yn byw ym Mhowys, i asesu a chynghori ar ddiogelwch yn y cartref.

Ein nod yw cynyddu annibyniaeth ac atal cwympo neu ddamwain yn y cartref. Bydd unrhyw waith sydd wedi’i gytuno yn cael ei wneud gan ein tîm Mân Addasiadau.

Mae Asesiad Cartref Iach yn cynnwys:

  • Atal damweiniau a chwympo
  • Diogelwch yn y cartref
  • Diogelwch tân
  • Diogeliad y tŷ
  • Arbed ynni /cartref clud

Gall gwaith gynnwys:

  • Canllawiau a rheiliau gafael
  • Grisiau a chanllawiau allanol
  • Synwyryddion mwg
  • Synwyrddion carbon monocsid

Mae’r Asesiad Cartref Iach yn RHAD AC AM DDIM a gall rhywfaint o’r gwaith gael nawdd cymorthdaliadau. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu asesiad.