Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn falch iawn o’i dîm o aelodau staff medrus, ymroddedig, diwyd a phroffesiynol.

 

Cyfarwyddydd

 • Anna Orton

 

Arweinydd Tîm

 • Debbie Brooks

 

Gweithiwr Achos

 • Clare Williams
 • Tracy Jones

 

Gweithiwr Achos (Rheoli Gwell)

 • Pat Griffiths

  

Uwch Swyddog Technegol

 • Michael Williams

  

Swyddogion Technegol

 • Nigel Crowley
 • John Howard

  

Swyddog Technegol Cynorthwyol

 • Javen Williams

 

Gweinyddwyr

 • Jeanne Rollin
 • Andrew Humphreys
 • Sarah Bainbridge

 

Tîm Gwasanaethau Ymarferol

 • Alan Cook
 • Kevin Jones