Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn falch iawn o’i dîm o aelodau staff medrus, ymroddedig, diwyd a phroffesiynol.

 

Cyfarwyddydd

 • Anna Orton

 

Arweinydd Tîm

 • Debbie Brooks

 

Gweithiwr Achos

 • Emma Davies
 • Tracy Jones

 

Gweithiwr Achos (Rheoli Gwell)

 • Pat Griffiths

  

 

Gweithiwr Achos (Mamwlad)

 

 • Elin Bowen

 

  

Uwch Swyddog Technegol

 • Robert Lambie

  

Swyddogion Technegol

 • Nigel Crowley
 • Francis Pitt
 • Mike Williams

  

Gweinyddwyr

 • Alison Jones
 • Andrew Humphreys

 

Tîm Gwasanaethau Ymarferol

 • Alan Cook
 • Kevin Jones