Mae'r Gwasanaeth Cartrefi Iach yn cael ei ddarparu gan y gwasanaeth ymweld Gofal a Thrwsio ar gyfer pobl hŷn, yn byw ym Mhowys, i asesu a chynghori ar ddiogelwch yn y cartref.

 

Ein nod yw cynyddu annibyniaeth ac atal cwympo neu ddamwain yn y cartref. Bydd unrhyw waith sydd wedi’i gytuno yn cael ei wneud gan ein tîm Gwasanaeth Ymarferol.

 

Mae Asesiad Cartref Iach yn cynnwys:

• Atal damweiniau a chwympo

• Diogelwch yn y cartref

• Diogelwch tân

• Diogeliad y tŷ

• Arbed ynni / Cartref Clud

 

Gall gwaith gynnwys:

• Canllawiau a rheiliau gafael

• Grisiau a chanllawiau allanol

• Synwyryddion mwg

• Cloeon a chliciedau

• Atal drafft

 

Mae’r Asesiad Cartref Iach yn RHAD AC AM DDIM a gall rhywfaint o’r gwaith gael nawdd cymorthdaliadau. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth neu i archebu asesiad.