Allwch chi helpu Gofal a Thrwsio ym Mhowys?

 

Gyda'ch cyfraniad gallwn wella amodau byw i bobl hŷn ym Mhowys. Caiff pob cyfraniad ei dderbyn yn ddiolchgar ac fe'u defnyddir tuag at gyllid llesiannol ar ddisgresiwn i bobl fregus sydd angen atgyweirio neu addasu eu cartrefi fel mater o frys.

 

Cyfrannu drwy'r post

Gallwch wneud cyfraniad i'n cronfa lesiannol drwy lawrlwytho a llenwi ein ffurflen gyfrannu, a'i hanfon gyda siec am ba bynnag swm y gallwch ei fforddio, yn daladwy i 'Care and Repair in Powys Ltd', at:

 

Swyddog Cyllid

Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Ty Canol

Ffordd Croesawdy

Y Drenewydd

Powys

SY16 1AL

 

Yn anffodus, ni allwn dderbyn taliadau cerdyn ar hyn o bryd. Gallwch gysylltu â ni i gael mwy o wybodaeth am gyfrannu i Gofal a Thrwsio ym Mhowys drwy gysylltu â'n Swyddog Cyllid ar 01686 620760 neu e-bost enquiries@crpowys.co.uk