Bydd tîm Mamwlad yn ymweld â sioeau amaethyddol lleol dros yr Haf i gwrdd â phobl a rhannu gwybodaeth am sut y gall Prosiect Mamwlad helpu ffermwyr hŷn ym Mhowys.

Bydd gennym stondinau yn y sioeau canlynol:

  • Sioe Sir Brycheiniog, Dydd Sadwrn 5ed Awst
  • Sioe Llanfyllin, Dydd Sadwrn 12fed Awst
  • Sioe Berriew, Dydd Sadwrn 26ain Awst
  • Sioe Hundred House, Dydd Sadwrn 2ail Medi
  • Sioe Llanfair Caereinion, Dydd Sadwrn 2ail Medi
  • Sioe Beulah, Dydd Sadwrn 9fed Medi

Dewch i ddweud helo!