Rydw i nawr yn gallu gafael yn ddiogel yn y canllaw cydio i gynnal fy hun wrth ateb y drws ffrynt.