Rwy’n teimlo’n ddiogel yn symud o gwmpas yn fy nghartref.