Mae canllawiau wedi bod yn help mawr. Fydden ni ddim wedi medru ymdopi hebddyn nhw.