Pwy sy’n gymwys i fod yn gleient i Gofal a Chadw ym Mhowys?

 

Bydd cymhwyster yn amrywio yn ôl natur y gwasanaeth.

  • Mae ein gwasanaeth craidd a gyllidir gan Lywodraeth Cymru o fudd i bobl dros 60 oed.
  • Bydd ein rhaglen Ymdopi'n Well a'r Rhaglen Addasiadau Brys o fudd i bobl dros 50 oed
  • Bydd ein gwaith addasu o fudd i bobl o unrhyw oed sydd ag anableddau


Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

 

Pan wahaniaeth ydyn ni’n ei wneud ar ran ein cleientiaid?

  • Yn 2016/17 fe wnaethom helpu 1,832 o unigolion.
  • Mae cyfartaledd oed ein cleientiaid yn 74 ac roedd 12% o’r bobl a helpwyd yn 90 oed neu drosodd.
  • Yn 2016/17 fe wnaethom helpu 114 o bobl i ddychwelyd i’w cartrefi o ysbyty a chwblhau gwaith a gadwodd 1,107 o bobl rhag gorfod mynd i ysbyty.
  • Helpwyd 1,413 o gleientiaid i leihau neu atal eu risg o syrthio.
  • Cafodd diogelwch personol a diogelwch cartref 144 o gleientiaid ei wella.
  • Drwy ein cymorth uniongyrchol i dderbyn budd-daliadau ychwanegol, fe wnaethom gynyddu incwm 47 cleient gan gyfanswm rhyngddynt o £182,205 y flwyddyn.
  • Codwyd £22,449 o gyllid llesiannol ar gyfer ein cleientiaid tuag at gost gwaith adeiladu.