Mae menyw 91 oed o Aberhonddu wedi canmol asiantaeth addasiadau cartref lleol ar ôl iddynt ei helpu i oresgyn anawsterau wrth fynd i mewn ac allan o'i chartref yn ddiogel.

Bu Margaret Merrick yn byw yn ei chartref yn Coryton Close ers ei godi 57 mlynedd yn ôl ond roedd wedi dechrau cael trafferthion gyda stepiau o flaen a thu ôl y tŷ. Roedd Mrs Merrick yn poeni am syrthio lawr y stepiau bas gan nad oedd dim iddi gydio ynddo.

Cyfeiriwyd Mrs Merrick at Gofal a Thrwsio ym Mhowys sydd â chyllid i helpu atal damweiniau yng nghartrefi pobl hŷn neu i helpu rhyddhau pobl o ysbyty. Talodd y Rhaglen Addasiadau Cyflym am Dasgmon a gyflogir gan Gofal a Thrwsio, Alan Cook, i ledu'r stepiau a gosod canllawiau i'w gwneud yn fwy diogel.

Mae Mrs Merrick wrth ei bodd gyda'r stepiau newydd ac mae'n dymuno i eraill wybod pa mor syml yw cael help gan Gofal a Thrwsio. Dywedodd, "Mae'n gymaint haws mynd mewn ac allan nawr. Rwy'n teimlo'n ddiogel, yn llawer mwy hyderus. Maent wedi gwneud gwaith mor dda! Rwy'n ddiolchgar tu hwnt."

Gellir defnyddio'r cyllid ar gyfer pobl dros 60 oed ar gyfer addasiadau a gwaith trwsio gan Dasgmyn Gofal a Thrwsio; er enghraifft gosod canllawiau tu mewn neu tu allan, gwella grisiau, gosod cypyrddau allwedd, symud celfi, gosod systemau intercom a rampiau mewnol.

Dywedodd Karen Kelly, Cyfarwyddydd Gofal a Thrwsio ym Mhowys: "Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol y gaeaf hwn drwy grant Iach Adref sydd wedi golygu y gallwn ymestyn ein Rhaglen Addasiadau Brys. Byddwn yn ystyried gwneud unrhyw fân swyddi sy'n helpu i atal damweiniau. Gall y datrysiadau hyn wneud gwahaniaeth mor fawr i ddiogelwch unigolion a hyrwyddo eu hannibyniaeth."