Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn rhoi cyngor a chymorth ymarferol i bobl hŷn neu bobl gydag anableddau ledled Powys sydd angen addasu neu gynnal a chadw eu cartref.

Am y 30 mlynedd ddiwethaf, ein nod fu helpu pobl i barhau i fyw'n annibynnol mewn cartrefi diogel, cynnes a chlyd.

I gefnogi Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Cwympiadau (wythnos yn cychwyn 26 Chwefror), mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn rhoi sylw i'r problemau iechyd a achosir gan gwympiadau sy'n effeithio ar hyd at 460,000 o bobl hŷn yng Nghymru bob blwyddyn.

 

 

 

Ydych chi wedi cwympo neu'n ofni cwympo? Ydych chi'n:

  • Teimlo'n fwy tebygol o gwympo ond dim yn gwybod beth i'w wneud?
  • Teimlo fod eich nerth mewnol, eich cydsymud a'ch cydbwysedd yn wannach?
  • Teimlo fod eich cartref yn llai diogel i chi fynd o amgylch?

 

Nid yw cwympiadau'n rhan anochel o heneiddio ... os nad ydym yn anwybyddu'r risgiau! I ostwng eich risgiau:

  • Dywedwch wrth rywun os ydych yn cwympo
  • Rhowch gynnig ar rai ymarferion ysgafn - cadw'n egnïol, cadw'n gryf
  • Edrychwch lle'r ydych yn cerdded - byddwch yn ymwybodol o beryglon baglu
  • Gwnewch yn siŵr fod golau da yn eich gofodau byw
  • Gofalwch ar ôl eich traed ac osgoi 'sliperi blêr'