Os ydych chi (neu rywun yr ydych yn ei adnabod) dros 50 oed ac wedi colli eu golwg neu eu clyw neu â dementia yna efallai y gallwn helpu.

Bydd ein gweithiwr achos Pat Griffiths yn ymweld â chi i drafod y problemau ymarferol sy'n eich wynebu yn eich cartref.

Mae pawb yn wahanol ac mae pob cartref yn wahanol, felly bydd sut y gallwn helpu yn dibynnu ar eich anghenion a'ch amgylchiadau.

Lle na fedrwn helpu, byddwn yn canfod pwy all wneud hynny a'ch rhoi mewn cysylltiad â nhw.

Rydym wedi medru sefydlu'r gwasanaeth yma oherwydd cyllid Cymru-gyfan gan Lywodraeth Cymru drwy Gofal a Thrwsio Cymru. Rydym yn gweithio gyda chefnogaeth RNIB Cymru ac "Action on Hearing Loss".

Nid yw o bwys os yw'ch cartref yn eiddo preifat neu ar rent, yr hyn sy'n bwysig yw y byddwch yn ddiogel, cynnes ac annibynnol.

 

Gall yr enghreifftiau o'r hyn y gallwn ei wneud gynnwys:

  • Cyngor ar opsiynau i addasu neu drwsio eich cartref
  • Gwirio pa fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt
  • Eich helpu i ostwng risg codymau
  • Rhoi gwybodaeth am gynnyrch a all helpu gyda cholled synhwyraidd
  • Gwiriad diogelwch cartref
  • Eich helpu i gael mynediad i wasanaethau cymorth eraill

 

Cysylltwch â Pat Griffiths, Gweithiwr Achos Ymdopi'n Well Gofal a Thrwsio ym Mhowys ar 01686 620760 neu e-bost pgriffiths@crpowys.co.uk