Mae Gaynor Astley o'r Drenewydd yn ymddeol o asiantaeth leol Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn dilyn 27 mlynedd o wasanaeth ymroddedig yn helpu miloedd o bobl hŷn yn ardal Sir Drefaldwyn i aros yn ddiogel a chlyd yn eu cartrefi eu hunain.

Ymunodd Gaynor fel Cymhorthydd Gweinyddol pan sefydlwyd Asiantaeth Gofal a Thrwsio Sir Drefaldwyn yn 1990 a chafodd ei phenodi yn Rheolydd yr Asiantaeth yn 1991. Yn ystod ei chyfnod yn y swydd gyda Gofal a Thrwsio Sir Drefaldwyn bu'n ganolog wrth ddatblygu'r cynllun tasgmon Gofal a Thrwsio cyntaf yng Nghymru. Yn dilyn uno asiantaethau Gofal a Thrwsio Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn yn 2002, mae Gaynor wedi gweithio fel Rheolydd Ardal ac Arweinydd Tîm Gweithwyr Achos Technegol.

Mae un o lwyddiannau niferus Gaynor yn cynnwys derbyn gwobr Arwr Gwres gan yr elusen tlodi tanwydd National Energy Action (NEA) mewn seremoni swmpus yn Llundain yn 2015. Derbyniodd hyn am ei chyfraniad at drechu tlodi tanwydd ym Mhowys.

Mewn digwyddiad diweddar diolchodd Kirsty Williams AC i Gaynor am ei gwasanaeth ymroddedig i Gofal a Thrwsio ym Mhowys a'i chanmol am ei gwaith gyda'r Asiantaeth dros y blynyddoedd yn helpu i wella bywydau cynifer o bobl ym Mhowys.

Dywedodd Gaynor: "Rwyf yn wirioneddol wedi mwynhau fy nghyfnod gyda Gofal a Thrwsio ym Mhowys. Bu'n werth chweil iawn i wella amodau byw cynifer o bobl a chynyddu eu hincwm wythnosol. Rwyf wedi cwrdd llawer iawn o bobl ddiddorol dros y 27 mlynedd ac mae gennyf atgofion hyfryd o fy nghyfnod yma".

Llun: Kirsty Williams AC (chwith) a Gaynor Astley (de)