Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn rhoi cyngor a chymorth ymarferol i bobl hŷn neu bobl gydag anableddau ledled Powys sydd angen addasu neu gynnal a chadw eu cartref.

Am y 30 mlynedd ddiwethaf, ein nod fu helpu pobl i barhau i fyw'n annibynnol mewn cartrefi diogel, cynnes a chlyd.

Rydym hefyd yn cynnig cyngor am ddim ar ystod eang o faterion ac yn y gyfres hon o erthyglau gofynnwn:

 

 

 

Ydych chi ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth?

Wyddech chi os ydych yn berson hŷn a/neu'n dibynnu ar drydan am resymau meddygol megis defnyddio peiriant anadlu neu bwmp dialysis neu fod gennych lifft grisiau, dyfais godi, gwely trydan neu Careline, y gallwch roi eich enw ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth a gynhelir gan eich darparydd trydan.

Mae hyn yn golygu, pe byddai'r cyflenwad yn cael ei dorri, y gallwch gael eich cyflenwad trydan wedi'i adfer yn gyflymach a chael gwybodaeth yn ystod toriad heb ei gynllunio yn y cyflenwad. Byddech hefyd yn cael gwybod am ymyriadau a gynlluniwyd i'ch cyflenwad trydan.

Os ydych yn gymwys am y gwasanaeth rhad ac am ddim yma ac yr hoffech roi eich enw neu heb fod yn siŵr os ydych ar y gofrestr, ffoniwch Gofal a Thrwsio ym Mhowys ar 01686 620760 a all eich helpu.