Nad ydym bellach yn gallu darparu Ystafell Gyfarfod llogi yn ardal Llandrindod.