Roedd Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn y Senedd i siarad am brosiect Mamwlad.

Mae’r prosiect yn cefnogi pobl hŷn yn y gymuned ffermio i barhau i fyw’n ddiogel ac annibynnol yn eu cartrefi ac i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd. Mae’n cael ei redeg mewn partneriaeth ag Age Cymru Powys.

Roedd y digwyddiad, a drefnwyd gan Age Cymru, yn canolbwyntio ar iechyd meddwl ymhlith pobl hŷn yng Nghymru. Diolch i Mike Hedges AS a Jayne Bryant AS, y Gweinidog dros Iechyd Meddwl a’r Blynyddoedd Cynnar, a gefnogodd y digwyddiad.

Dysgwch fwy am brosiect Mamwlad yma: https://www.crpowys.co.uk/mamwlad/