Cyfeiriad Post

Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Ty Canol

Ffordd Croesawdy

Y Drenewydd

Powys

SY16 1AL

 

Manylion Cyswllt

Ffon:   01686 620760   neu   0300 111 3333

Ffacs:   01686 620779

E-bost:   enquiries@crpowys.co.uk

 

Oriau Agor Swyddfa

9:00 - 4:30

(Llun - Gwener)